New ZyGen office 15fl.

ZyGen & Human Nize ขยายพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มพื้นที่ออฟฟิศใหม่บนชั้น 15 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ภายใต้ชื่อ Human Nize จึงได้จัดพิธีทำบุญในช่วงเช้าของ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินการกิจการ